• אפיון מפורט- הגדרת התהליכים והקמתם.
   
 • בנית תוכנית עבודה, תוכנית מסירה ולו"ז מפורטים ליישום הפרויקט.
   
 • אתחול מערכת- הגדרת חברות, משתמשים, הרשאות, דריכת פרמטרים,  הגדרת (BPM/Workfloow), הגדרות כספים וכו'.
   
 • הסבות נתונים- טעינת נתוני תשתית (לקוחות, ספקים, פריטים, אינדקס חשבונות ראשיים, עובדים).
   
 • הדרכות- ההדרכות יתבצעו על נתוני אמת תוצאה מביצוע הסבות מוקדמות.
   
 • ביצוע פיילוט- ביצוע סימולציה של מצבי אמת של כלל התהליכים בחברת תרגול.
   
 • הסבות של יתרות פתיחה במידת הצורך.
   
 • עלייה לאוויר- בחברת אמת הכולל לווי משתמשים במידת הצורך.
   
 • קבלת מערכת- גמר הפרויקט.
   
 • עלייה לאוויר- יקבע במהלך האיפיון.
​     תהליך ההטמעה הינו על בסיס תכנון, יוגדר לאחר גמר האפיון, וייכתב במסמך האפיון.
     הלקוח ימנה איש קשר מטעמו למנהל הפרויקט, אשר מולו יתנהל ויבוקר הפרויקט.

שירותי יישום והטמעה

מתדולוגיה מובנית ליישום מוצלח

 
FacebookGoogle+Linkedin
כתובת: המעגל 56 קריית אונו        |        טל': 050-8421212        |        מייל: Ofra@odpriority.co.il